สินค้า & บริการต่างๆ ทั้งหมดจากเรา

VPS-P2C4G40
 • 2 vCore CPU
 • 4 GB RAM
 • 40 GB SSD Disk Space
 • 100 Mbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 Public IP Addresses

 • ฿500.00 บาท รายเดือน
  ฿5,000.00 บาท รายปี
  VPS-P3C4G60
 • 3 vCore CPU
 • 4 GB RAM
 • 60 GB SSD Disk Space
 • 1 Gbps Shared (300Mbps Guarantee)
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 Public IP Addresses

 • ฿600.00 บาท รายเดือน
  ฿6,000.00 บาท รายปี
  VPS-P4C6G80
 • 4 vCore CPU
 • 6 GB RAM
 • 80 GB SSD Disk Space
 • 1 Gbps Shared (300Mbps Guarantee)
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 Public IP Addresses

 • ฿800.00 บาท รายเดือน
  ฿8,000.00 บาท รายปี
  VPS-P6C8G100
 • 6 vCore CPU
 • 8 GB RAM
 • 100 GB SSD Disk Space
 • 1 Gbps Shared (300Mbps Guarantee)
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 Public IP Addresses

 • ฿1,200.00 บาท รายเดือน
  ฿12,000.00 บาท รายปี
  VPS-P8C10G120
 • 8 vCore CPU
 • 10 GB RAM
 • 120 GB SSD Disk Space
 • 1 Gbps Shared (300Mbps Guarantee)
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 Public IP Addresses

 • ฿1,500.00 บาท รายเดือน
  ฿15,000.00 บาท รายปี
  VPS-P10C12G140 (7 สถานะยังว่าง)
 • 10 vCore CPU
 • 12 GB RAM
 • 140 GB SSD Disk Space
 • 1 Gbps Shared (300Mbps Guarantee)
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 Public IP Addresses

 • ฿1,800.00 บาท รายเดือน
  ฿18,000.00 บาท รายปี
  VPS-P12C14G160 (0 สถานะยังว่าง)
 • 12 vCore CPU
 • 14 GB RAM
 • 160 GB SSD Disk Space
 • 1 Gbps Shared (300Mbps Guarantee)
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 Public IP Addresses

 • ฿2,000.00 บาท รายเดือน
  ฿20,000.00 บาท รายปี
  VPS-P12C16G180 (7 สถานะยังว่าง)
 • 12 vCore CPU
 • 16 GB RAM
 • 180 GB SSD Disk Space
 • 1 Gbps Shared (300Mbps Guarantee)
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 Public IP Addresses

 • ฿2,200.00 บาท รายเดือน
  ฿22,000.00 บาท รายปี
  VPS-P14C18G200 (3 สถานะยังว่าง)
 • 14 vCore CPU
 • 18 GB RAM
 • 200 GB SSD Disk Space
 • 1 Gbps Shared (300Mbps Guarantee)
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 Public IP Addresses

 • ฿2,500.00 บาท รายเดือน
  ฿25,000.00 บาท รายปี

  Powered by WHMCompleteSolution

  ภาษา: