สินค้า & บริการต่างๆ ทั้งหมดจากเรา

VPS Windows Small (0 สถานะยังว่าง)
 • CPU 1 Core @2.66GHz
 • RAM 1GB
 • SSD Storage 40 GB
 • Lan Port 100Mbps Share
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 IP Addresses

 • ฿500.00 บาท รายเดือน
  ฿1,500.00 บาท รายสามเดือน
  ฿3,000.00 บาท รายครึ่งปี
  ฿6,000.00 บาท รายปี
  VPS Windows Basic (-10 สถานะยังว่าง)
 • CPU 2 Core @2.66GHz
 • RAM 2GB
 • SSD Storage 40 GB
 • Lan Port 1Gbps Share
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 IP Addresses

 • ฿800.00 บาท รายเดือน
  ฿8,000.00 บาท รายปี
  VPS Windows Standard (-6 สถานะยังว่าง)
 • CPU 4 Core @2.66GHz
 • RAM 4GB
 • SSD Storage 60 GB
 • Lan Port 1Gbps Share
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 IP Addresses

 • ฿1,500.00 บาท รายเดือน
  ฿15,000.00 บาท รายปี
  VPS Windows Advanced (1 สถานะยังว่าง)
 • CPU 6 Core @2.66GHz
 • RAM 8GB
 • SSD Storage 80 GB
 • Lan Port 1Gbps Share
 • Unlimited Data Transfer
 • Backup Weekly
 • 1 IP Addresses

 • ฿2,800.00 บาท รายเดือน
  ฿28,000.00 บาท รายปี
  VPS Linux Basic (0 สถานะยังว่าง)
 • 1 Core CPU
 • 1GB RAM
 • 40 GB SSD Storage Space
 • Lan Port 1Gbps Share
 • Unlimited Data Transfer
 • No Control Pane
 • 1 IP Addresses

 • ฿700.00 บาท รายเดือน
  VPS Linux Standard (0 สถานะยังว่าง)
 • 2 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 20 GB SSD Storage Space
 • Lan Port 1Gbps Share
 • Unlimited Data Transfer
 • 1 IP Addresses

 • ฿1,000.00 บาท รายเดือน
  ฿10,000.00 บาท รายปี
  VPS Linux Advanced (-1 สถานะยังว่าง)
 • 4 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 40 GB SSD Storage Space
 • Lan Port 1Gbps Share
 • Unlimited Data Transfer
 • 1 IP Addresses

 • ฿2,000.00 บาท รายเดือน
  ฿20,000.00 บาท รายปี
  VPS Linux Business (0 สถานะยังว่าง)
 • 6 Core CPU
 • 8 GB RAM
 • 120 GB SSD Storage Space
 • Lan Port 1Gbps Share
 • Unlimited Data Transfer
 • 1 IP Addresses

 • ฿2,800.00 บาท รายเดือน
  ฿28,000.00 บาท รายปี

  Powered by WHMCompleteSolution

  ภาษา: